Hakkımızda

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Öğrencilerle ilgili tüm işlemlerin yasa, yönetmelik ve genel mevzuat çerçevesinde yapılmasından, öğrencilerin dosyalarının tutulması, güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumlu birimdir.

Öğrenci İşleri; Eğitim öğretimin sağlıklı yürütülmesi, öğrenci ve personelin bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru birimlere yönlendirilmesini takip eder. Öğrencilere doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında ve Bitlis Eren Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;

  • Başkanlığın yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek,
  • Astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini sağlamak,
  • Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler almak.
  • Öğrencinin üniversiteye yerleşmesinden mezun olarak üniversitemizden ayrılana kadar tüm öğrenci iş ve işlemlerini personele görev dağılımı yaparak, yürütülmesini sağlamak,