Türkçe Yeterlilik Dil Sınavı Duyurusu- Turkish Proficiency Language Exam Announcement


Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler için düzenlenecek Türkçe Yeterlilik Dil Sınavı 03.10.2022 tarihinde saat 14:00'de Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. kat 201 - 202 - 204 - 205 -206 nolu dersliklerde yapılacaktır. 

The Turkish Proficiency Language Exam for international students who qualify to study at our university will be held on 03.10.2022 at 14:00 at Bitlis Eren University High School of Physical Education and Sports, 1st floor classrooms 201-202-204-205-206.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü/ International Students Coordinatorate